Dashboard

Dashboard tilpasset jeres ønsker og med information om netop det der er relevant for jer. 

Medlemsoversigt

Følg med i medlemsudviklingen i klubben, hvordan er medlemstallet steget/faldet i løbet af året med forskellige former for statistik.

Månedsresultat

Hurtig grafisk visning af hvor mange indtægter og udgifter har der været i indeværende måned og hvilken status det giver på bundlinjen.

Notifikationer

Vælg selv hvilke notifikationer som I ønsker skal vises. Det kan være når et medlem har fødselsdag, en faktura er til forfald, nyt shop salg osv.

Admin log

Alle ændringer foretaget af administratorer gemmes og vises i en admin log. Det giver mulighed for at altid kunne se hvem der har lavet en ændring.